Høring af Energinet’s metodeanmeldelse om justering af metode for kreditvurdering

21-06-2017

Frist: 04.08.2017

Energitilsynet har den 19. juni 2017 modtaget en anmeldelse fra Energinet (el og gas) om justering af Energinet’s metode for kreditvurdering.

Konkret vil metodeændringen betyde, at Energinet fremover vil kunne foretage kreditvurdering af aktørerne "in-house", uden brug af et eksternt forsikringsselskab (som Energinet anvender i nuværende metode). Metodeændringen indebærer også, at Energinet i den interne kreditvurderingsproces gør brug af eksterne leverandører af kreditvurderinger (kreditvurderingsbureau).

Selve kriterierne for Energinet’s tildeling af kreditramme er uændrede i forhold til den gældende metode.

Eventuelle kommentarer til Energinet’s metodeanmeldelse sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) senest fredag den 4. august 2017 kl. 12.00.