Høring af kriterier for undtagelse for krav om fastsættelse af netregler

13-06-2017

Frist: 23.06.2017

Forordning 2016/1447/EU af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (HVDC) trådte i kraft d. 28. september 2016.

Forordningen foreskriver, at de relevante systemoperatører (TSO og DSO/LDSO) fastsætter tekniske krav til HVDC-systemer, der sammenkobler synkrone områder eller systemområder, HVDC-systemer, der sammenkobler elproducerende anlæg med et transmissions- eller et distributionsnet, integrerede HVDC-systemer inden for ét systemområde, der er tilsluttet transmissions- eller distributionsnettet (HVDC-systemer) samt jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, der skal tilsluttes nettet.

Disse krav skal tage udgangspunkt i en række standardiserede værdier, som fremgår af HVDC