Høring af ny anmeldelsesbekendtgørelse

22-03-2017

Frist: 19.04.2017
Sekretariatet for Energitilsynet har sendt et udkast til en ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring den 22. marts 2017.

Anmeldelsesbekendtgørelsen ændres i forbindelse med nye regler i prisloftbekendtgørelsen for fastsættelse af prisloftet for levering af opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Prisloftbekendtgørelsen udstedes af Energistyrelsen, mens anmeldelsesbekendtgørelsen udstedes af Energitilsynet.

Beregningsmetoden for varmtvandsprisloftet bliver ændret således, at der tages højde for tredjepartsinvesteringer (via straksbetalinger) i de centrale kraftvarmeanlæg og anlæggenes faktiske brændselsanvendelse. For at Energitilsynet skal kunne beregne prisloftet efter de nye regler, vil der være brug for yderligere oplysninger fra ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg. Derfor skal anmeldelsesbekendtgørelsen ændres samtidig med prisloftbekendtgørelsen.

Ny anmeldelsesbekendtgørelse og prisloftbekendtgørelse vil træde i kraft den 1. juli 2017.

Eventuelle bemærkninger til høringsudkastet sendes til Renée van Naerssen med kopi til Troels Refsgaard Holm. Høringsfristen er den 19. april 2017.