Høring af betaling for myndighedsbehandling

05-10-2017

Frist: 26.10.2017

Energitilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling – el-, VE-, naturgas- og varmeområdet -i høring. Bekendtgørelserne er udarbejdet med hjemmel i lovforslag L 40, som energi-, forsynings- og klimaministeren fremsatte den 4. oktober 2017.

Som forudsat i lovforslaget fastsætter udkastet til bekendtgørelserne dels timeafregnede gebyrer og gebyrer baseret på grundbeløb. Konkret timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet, hvor der er direkte modydelser, som fx behandling af tilladelser, godkendelser, ansøgninger m.v. Gebyrer baseret på generelle grundbeløb opkræves, hvor opgaver omfatter modydelser i bredere forstand, som fx tilsyn, markedsovervågning og bredere analyseopgaver.