Høring af forslag vedr. nomineringsregler for elmarkedet

16-10-2017

Frist: 20.11.2017

I henhold til artikel 36 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”), indsender alle TSO'er, der udsteder fysiske transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde, et forslag til nomineringsregler for elektricitetsudveksling mellem budområdets grænser, til godkendelse hos de relevante regulerende myndigheder.

Energinet har derfor sendt to forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om:

  • Nomineringsregler for DK1-DE og DK2-DE forbindelserne
  • Nomineringsregler for DK1-DK2 forbindelsen

Som Sekretariatet for Energitilsynet hermed sætter i høring. 

Høringssvar bedes sendt til post@energitilsynet.dk samt til pefa@energitilsynet.dk.  

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 20. november 2017.