Høring af kompensation til havvindmøller ved påbudt nedregulering

11-10-2017

Frist: 01.11.2017

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse, hvori der lægges op til godkendelse af Energinets foreslåede sænkning af budgrænserne for deltagelse i regulerkraftmarkedet og markedet for manuelle reserver.

Den supplerende metode omhandler regler for kompensation ved ændring af tidspunktet for ibrugtagning af havvindmølleparker efter kl. 11.00 dagen før den oprindelige nedreguleringsperiode slutter.

Sekretariatet for Energitilsynet anmoder om eventuelle kommentarer til udkastet. Da kommentarerne indeholder fortrolige oplysninger, bør dette præciseres

Eventuelle kommentarer til Energinets anmeldelse sendes til: post@energitilsynet.dk med cc til Jon Vestrup Christensen.

Frist for at indsende kommentarer er onsdag d. 1. november 2017.