Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

30-04-2018

Frist: 22.05.2018

Energitilsynet har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 114 af 9. februar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for hvornår og hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge revideret til Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet træffer afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer. Bekendtgørelsen indeholder også regler om netvirksomhedernes mulighed for at ansøge om korrektion af regnskabsoplysninger i aflagte reguleringsregnskaber.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at fremsende bemærkninger til anmeldelsen til post@energitilsynet.dk med kopi til Niels Outzen Jensen (noj@energitilsynet.dk) og Elsebeth Normann Jensen (enje@energitilsynet.dk)