Høring af forslag vedr. ændring af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Nordic

27-08-2018

Frist: 14.09.2018

Ændringerne i dette forslag omhandler udelukkende en ændring af de lange produkter på Storebæltsforbindelsen. Her foreslås en ændring fra fysiske transmissionsrettigheder (PTR) til finansielle transmissionsrettigheder (FTR). Forslaget har kun dansk relevans.

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

  • Explanatory document
  • Følgebrev 

Høringssvar bedes sendt til post@energitilsynet.dk samt til pefa@energitilsynet.dk.