Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift H1 og H3

02-08-2018

Frist: 24.08.2018

Forsyningstilsynet modtog den 23. juli 2018 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift H1 og H3

Energinet har i alt anmeldt to metodeændringer. Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses til højre på siden. De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler#Marketregulations

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest fredag den 24. august 2018.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Søren Brandt, sbcl@forsyningstilsynet.dk.