Høring - Forslag 4

19-12-2018

Metoder til brug for prissætningen af balanceringsenergi og kapacitet på tværs af budzoner til brug for udveksling af balanceringsenergi eller udligningen af modsatrettede ubalancer på tværs af budzoner efter EBGL artikel 30, stk. 1

Foruden de enkelte forslag vedlægges et explanatory document udarbejdet af TSO’erne for hvert af de seks forslag.   

Du kan finde høringsmaterialet her på siden.