Høring - Forslag 5

19-12-2018

Reglerne for afregningen af den planlagte udveksling af energi transmissionssystemoperatørerne (TSO) imellem efter EBGL artikel 50, stk. 1

Foruden de enkelte forslag vedlægges et explanatory document udarbejdet af TSO’erne for hvert af de seks forslag.

Du kan finde høringsmaterialet her på siden.