Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EU- forordningen om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet

19-12-2018

Frist: 31.01.2019

Energinet har den 18. december 2018 anmeldt seks forslag til metodeanmeldelser i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) til Forsyningstilsynet

Energinet har anmeldt følgende metodeforslag (rækkefølge efter artikler i EBGL):

1.      Forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (m-FRR) efter EBGL artikel 20, stk. 1

2.      Forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (a-FRR) efter EBGL artikel 21, stk. 1

3.      Metoder til at klassificere aktiveringsformål af balanceringsenergi, herunder beskrivelse af alle mulige formål med aktivering af bud efter EBGL artikel 29, stk. 3

4.      Metoder til brug for prissætningen af balanceringsenergi og kapacitet på tværs af budzoner til brug for udveksling af balanceringsenergi eller udligningen af modsatrettede ubalancer på tværs af budzoner efter EBGL artikel 30, stk. 1

5.      Reglerne for afregningen af den planlagte udveksling af energi transmissionssystemoperatørerne (TSO) imellem efter EBGL artikel 50, stk. 1

6.      Harmoniseringen af de væsentligste dele af ubalanceafregningsreglerne efter EBGL artikel 52, stk. 2

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest torsdag den 31. januar 2019.  

Energinets forslag er udarbejdet i fællesskab med de øvrige europæiske TSOer. Der er således tale om seks fælles forslag.  

Du kan finde de 6 forslag som undersider til denne.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med c.c. Malene Unterborg Alempiew (mua@forsyningstilsynet.dk) og Peter Christian Olsen (pco@forsyningstilsynet.dk).  

Foruden de enkelte forslag vedlægges et explanatory document udarbejdet af TSO’erne for hvert af de seks forslag.