Høring af Energinets metodeanmeldelse: Justering af Energinets kommercielle balancemodel

05-07-2018

Frist: 16.08.2018

Forsyningstilsynet har den 3. juli 2018 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende justering af Energinets kommercielle balancemodel.

Justeringen vedrører fjernelse af begge price caps, justering af small adjustment step 2 samt beregningsmetoden for ubalancebetaling under Emergency.

Eventuelle kommentarer til Energinets metodeanmeldelse sendes til Forsyningstilsynet til:

post@forsyningstilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen iho@forsyningstilsynet.dk senest torsdag den 16. august 2018 kl. 12.00. Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært engelsk.

Bemærk venligst at Appendix 1 (på 2 sider) til metodeanmeldelsen, med kort resumé af Energinets modtagne høringssvar samt Energinets bemærkninger hertil, endnu ikke er vedlagt høringen. Appendix 1 (i en anonymiseret form) kan af praktiske årsager først blive vedlagt/uploaded den 8. august.