Høring: Energinets metodeanmeldelse af markedsregler for Kriegers Flak Combined Grid Solution

05-07-2018

Frist: 31.08.2018

Forsyningstilsynet har den 22. juni 2018 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsregler for Kriegers Flak Combined Grid Solution.

Kriegers Flak Combined Grid Solution er en kombineret netløsning, der på samme fysiske forbindelse dels fører produktionen fra Kriegers Flak i land, dels – via en nærliggende tysk vindmøllepark – skaber en interconnector til grænseoverskridende elhandel mellem Danmark og Tyskland.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. august 2018.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).