Høring af anmeldelse af betingelser og vilkår knyttet til balancering

19-06-2018

Frist: 11.07.2018

Energinet har den 18. juni 2018 anmeldt forslag til vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører, efter artiekl 18 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017, om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet.

Energinet har den 18. juni 2018 anmeldt forslag til vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører, efter artiekl 18 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017, om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet.

Anmeldelsen har form af en opdateret version af "Energinets: Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar", da Energinet har vurderet, at de allerede gældende regler, med enkelte modifikationer lever op til kravene i forordningens artikel 18. Ændringerne i forskriften er markeret med gult, men Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at det er forskrift C1 i sin helhed, der er anmeldt efter artikel 18.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende deres bemærkninger senest onsdag den 11. juli 2018.

Bemærkninger sendes til post@energitilsynet.dk  med CC til Jon Christensen jovc@energitilsynet.dk

Dokumenterne vedrørende anmeldelsen findes til højre på siden.