Høring over Energinets anmeldelse af forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer

20-06-2018

Frist: 30.07.2018

Energitilsynet har den 14. juni 2018 modtaget et forslag fra Energinet til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer i overensstemmelse med artikel 22 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet ("EBGL").

Energitilsynet har den 14. juni 2018 modtaget et forslag fra Energinet til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer i overensstemmelse med artikel 22 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet ("EBGL").

Energitilsynet skal anmode eventuelt interesserede aktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest mandag den 30. juli 2018.

Energinets forslag er udarbejdet i fællesskab med de øvrige transmissionssystemoperatorer (TSOer) i henhold til artikel 18 i EBGL.

Bemærkninger fremsendes til post@energitilsynet.dk med c.c. Malene Unterborg Alempiew mua@energitilsynet.dk.