Offentlig høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

06-11-2018

Frist: 28.11.2018

Forsyningtilsynet har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 1009 af 27. juni

Bekendtgørelsen fastsætter regler for hvornår og hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge revideret til Forsyningstilsynet med henblik på, at Forsyningsitilsynet træffer afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at fremsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 28. november 2018.

Spørgsmål vedrørende udkast til revisionsinstruks kan rettes til fuldmægtig Elsebeth Normann Jensen på tlf.nr. 4171 5394 eller på e-mail enje@forsyningstilsynet.dk.

Spørgsmål vedrørende udkast til vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber kan rettes til fuldmægtig Maja Kofoed på tlf.nr. 4171 5367 eller på e-mail mapa@forsyningstilsynet.dk.

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Niels Outzen Jensen på tlf.nr. 4171 5364 eller på e-mail noj@forsyningstilsynet.dk.