Udkast til afgørelse: Afslag på godkendelse af Energinets metode om en kompensationsmodel til leverandører af systembærende egenskaber

09-11-2018

Frist: 23.11.2018

Forsyningstilsynet har udarbejdet følgende udkast til afgørelse, om afslag på godkendelse af Energinets anmeldte metode til kompensation for levering af systembærende egenskaber.

Forsyningstilsynet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er Forsyningstilsynet i hænde seneste fredag den 23. november 2018.

Eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet, bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk med c.c. til jovc@forsyningstilsynet.dk.