Høring over Energinets anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye højspændingsjævnstrømssystemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg efter forordning 2016/1447 HVDC

02-10-2018

Frist: 16.11.2018

Energinet.dk har den 28. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye højspændingsjævnstrømssystemer (HVDC-systemer) og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg i henhold til art. 5, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1447 af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg ("HVDC").

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af HVDC artikel 5, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.

De generelle krav fra Energinet, vil primært komme til at gælde for nye HVDC-systemer. Dog vil krav om, aktiv effekt, subsynkron vridningsinteraktion, robusthed, spændingskvalitet, jf. HVDC art. 26, 31, 33 og 50, gælde for allerede eksisterende HVDC-systemer. Derimod er det som udgangspunkt kun nye jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, der bliver omfattet. Det præcise anvendelsesområde findes i HVDC art. 3 og 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 8. september 2019, jf. HVDC art. 86.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 16. november 2018. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Rune Aagaard Lohfert Boas (ralb@forsyningstilsynet.dk).