Høring over Energinets anmeldelse af 3 forslag, der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Norden (DK2)

20-09-2018

Frist: 31.10.2018

Energinet har anmeldt i alt 3 forslag/metoder der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Norden i henhold til artikel 119 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL")

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i en LFC-kontrolblok i fællesskab udarbejde fælles forslag vedrørende:

  • Rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4 
  • Koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 
  • Foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16 
  • Reglerne for dimensionering af FRR i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1 

(forslagene i henhold til art. 152, stk. 14 og 16 er skrevet sammen og anmeldt som én metode.)
Forslagene omfatter udelukkende DK2 / Østdanmark, som er en del af det synkrone område Norden, der er én LFC-kontrolblok, bestående af Norge, Sverige, Finland og Østdanmark.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. oktober 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen (luli@forsyningstilsynet.dk) og Ola Lie Andersen (olan@forsyningstilsynet.dk)