Høring over Energinets anmeldelse af 4 forslag, der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa (DK1)

28-09-2018

Frist: 02.11.2018

Energinet har anmeldt i alt 4 forslag/metoder der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa i henhold til artikel 118 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL").

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i synkronområdet Kontinentaleuropa i fællesskab udarbejde fælles forslag til anmeldelse vedrørende:

  • Regler for dimensionering af FCR, jf. art. 153, stk. 2
  • Yderligere egenskaber for FCR, jf. art. 154, stk. 2
  • Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet, jf. art. 127
  • Grænser for omfanget af udveksling af FRR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 176, stk. 1, og grænser for omfanget af deling af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 177, stk. 1
  • Grænser for omfanget af udveksling af RR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 178, stk. 1, og grænser for omfanget af deling af RR fastsat i overensstemmelse med artikel 179, stk. 1

Forslagene er anmeldt for DK1 / Vest-Danmark, som er en del af det synkrone område Kontinentaleuropa. 

Det anmeldte dokument " SAFA Policy on LFCR Part A", indehold de anmeldte metoder, samt explanatory documents.

For frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til artikel 127, agter alle TSO’er i synkronområdet Kontinentaleuropa, at benytte standardværdierne for frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet, som disse er fastsat i SOGL, bilag 3 figur 1 og 2.

Standardværdier er:

 

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 2. november 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas H. Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Rune Boas (ralb@forsyningstilsynet.dk)