Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser (RAOC)

24-09-2018

Frist: 31.10.2018

Forsyningstilsynet har den 22. august 2018 modtaget Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser, (methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination – "RAOC").

Energinet har udarbejdet anmeldelsen med hjemmel i artikel 84, stk. 1 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL"). 

Metodeforslaget er udarbejdet af Energinet som et fælles forslag i samarbejde med alle de øvrige europæiske transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i den europæiske TSO-organisation ENTSO-E. Der kræves alene, at det som minimum udarbejdes pr. synkront område.

Som konsekvens heraf, skal forslaget godkendes af alle de regulerende myndigheder i EU, jf. SO GL art. 6, stk. 2, litra b.

RAOC fungerer som udgangspunkt for de lister over relevante produktionsanlæg, forbrugsanlæg og netelementer, som TSO’erne skal udarbejde senest tre måneder efter godkendelsen af RAOC, jf. SOGL art. 85, stk. 1 og 87, stk. 1.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. oktober 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til thwi@forsyningstilsynet.dk og luli@forsyningstilsynet.dk.