Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til koordinering af driftssikkerhedsanalyse (CSAM)

24-09-2018

Frist: 31.10.2018

Forsyningstilsynet har den 22. august 2018 modtaget Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til koordinering af driftssikkerhedsanalyse (Coordinated Security Analysis Methodology – "CSAM").

Energinet har udarbejdet anmeldelsen med hjemmel i artikel 75, stk. 1 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL"). 

Metodeforslaget er udarbejdet af Energinet i samarbejde med de øvrige europæiske transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i den europæiske TSO-organisation ENTSO-E.

Som konsekvens heraf, skal forslaget godkendes af alle de regulerende myndigheder i EU, jf. SO GL art. 6, stk. 2, litra b.

CSAM skal fungere som udgangspunkt for det forslag til regional koordinering af driftssikkerhed, som TSO’erne skal udarbejde pr. kapacitetsberegningsregion ("CCR") og anmelde tre måneder efter godkendelsen af CSAM, jf. SOGL art. 76, stk. 1

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. oktober 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til thwi@forsyningstilsynet.dk og luli@forsyningstilsynet.dk