Høring over Energinets anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsanlæg og distributionssystemer efter DCC

13-09-2018

Frist: 17.10.2018

Energinet.dk har den 7. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer i henhold til art. 6, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer ("DCC").

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.

De generelle krav fra Energinet, vil alene komme til at gælde for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer, samt nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion til TSO’en (Energinet). Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 18. august 2019, jf. DCC art. 59.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 17. oktober 2018. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Rune Aagaard Lohfert Boas (ralb@forsyningstilsynet.dk).