Høring over udmelding af prisloft for år 2019

28-09-2018

Frist: 12.10.2018

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2018 gældende for år 2019.

I denne forbindelse foretager Forsyningstilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk med kopi til Troels Refsgaard Holm (tbho@forsyningstilsynet.dk) senest fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.00.

Den endelig udmelding af affaldsvarmeprisloftet for år 2019 offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2018.

Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ske til Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5380) eller Troels Refsgaard Holm (tbho@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5415).