Høring af Energinets metodeanmeldelse: Sæsonfaktorer i transmissionstariffen på Ellund punktet under Tyra-nedlukningen

10-04-2019

Frist: 01.05.2019

Forsyningstilsynet har den 15. marts 2019 modtaget en anmeldelse fra Energinet vedrørende anvendelse af sæsonfaktorer i tarifmodellen for transmission af gas

Anvendelsen af sæsonfaktorer gælder kun Ellund punktet (entry og exit), da Ellund punktet er kritisk for forsyningssikkerheden. Sæsonfaktorerne skal gælde midlertidigt under genopbygningen af Tyra feltet i Nordsøen.

Eventuelle kommentarer til Energinets anmeldelse af sæsonfaktorer sendes til Forsyningstilsynet:

post@forsyningstilsynet.dk, med cc til Thomas Folkerman (tffo@forsyningstilsynet.dk) senest onsdag den 1. maj klokken 12.00.

Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.