Teknisk høring af Pris- og levetidskataloget (POLKA) for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

01-04-2019

Frist: 30.04.2019

Forsyningstilsynet udsender nu udkast til pris- og levetidskatalog (POLKA) samt vejledning hertil i teknisk høring. Den tekniske høring er en del af den kommende ny økonomisk regulering af fjervarmesektoren

Vi skal opfordre til, at der i høringssvarene blandt andet er fokus på eventuelle konkrete muligheder for at styrke POLKA-katalogets forudsætninger om priser, levetider, konkrete aktiver, regionaltillæg, metoder til håndtering af levetidsforlængelser mv. samt vejledningen herom.

Høringssvar vedrørende det fremsendte materiale fremsendes med angivelse af ”19/04776 Teknisk høring af POLKA” i emnefeltet til post@forsyningstilsynet.dk senest 30. april 2019.

På baggrund af en gennemgang af de indkomne høringssvar udarbejder Forsyningstilsynet et høringsnotat, et revideret POLKA og en anmeldelsesbekendtgørelse, som efterfølgende sendes i endelig formel høring.

Eventuelle spørgsmål til den tekniske høring og den efterfølgende formelle høring, bedes rettet til Ole Fabricius (olfa@forsyningstilsynet.dk).