Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag til regional koordinering af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Norden

20-12-2019

Frist: 31.01.2020

Energinet har den 20. december 2019 anmeldt forslag til fælles regional koordine-ring af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Norden til Forsyningstilsynet, med henblik på godkendelse.

Anmeldelse er sket i medfør af forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 76.

Energinet har samarbejdet med alle transmissionssystemoperatørerne (TSO’er) i kapacitetsberegningsregionen Norden (CCR Norden) om at udarbejde et forslag til almindelige bestemmelser om regional koordinering af driftssikkerhed i CCR Norden.

Forslaget vedrører vilkår og betingelser for det fælles samarbejde mellem TSO’erne og den Regionale Sikkerheds Koordinatorer (Regional security coordinator – RSC) omkring det regionale driftssikkerhedssamarbejde i CCR Norden.

Det fælles regionale driftssikkerhedssamarbejde faciliteres i CCR Norden af den Nordiske RSC.

Det anmeldte forslag vedrører de processer og arbejdsgange der skal foretages af de enkelte TSO’er samt af RSC’en i forbindelse med at gennemføre RSC’ens analyse af den regionale driftssikkerhed i CCR Norden.

Energinet har anmeldt:

  • Anmeldelse
  • Følgebrev
  • Explanatory document

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest fredag den 31. januar 2020.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Søren Peter Nielsen (spni@forsyningstilsynet.dk).