Høring over Energinets anmeldelse af testplan i henhold til forordning 2017/2196 NC ER

19-12-2019

Frist: 31.01.2020

Energinet har den 17. december 2019 anmeldt testplan til Forsyningstilsynet i medfør af artikel 43, stk. 2 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER).

I medfør af artikel 43, stk. 2, i EU-forordning 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER, skal hver transmissionssystemoperatør (TSO) definere en testplan, som skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen og som skal testes.

Testplan skal defineres i samråd med DSO'erne, BNB'erne identificeret i henhold til NC ER artikel 11, stk. 4, og artikel 23, stk. 4, forsvarsydelsesleverandørerne og genoprettelsesydelsesleverandørerne.

Testplanen skal omfatte testhyppigheden og testforholdene, hvor disse parametre skal opfylde minimumskravene i NC ER artikel 44-47.

Energinet har anmeldt følgende:

  • Anmeldelsesbrev – Testplan NC ER
  • Testplan
  • Vejledning til testplan
  • Forbrugsaflastning ved lav frekvens (LFDD)
  • Høringsnotat vedr. testplan

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest fredag den 31. januar 2020.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Søren Peter Nielsen (spni@forsyningstilsynet.dk)