Høring over Energinets anmeldelser af kapacitetsberegningsmetode for den langsigtede tidsramme samt deling af kapacitet til transmissionsrettigheder

22-01-2019

Frist: 18.02.2019

Energinet har den 16. januar 2019 anmeldt kapacitetsberegningsmetode for den langsigtede tidsramme jf. artikel 10 i Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling.

Metoden er sendt i fælles Nordisk høring, se NordREGs hjemmeside: https://www.nordicenergyregulators.org/public-consultations/

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til forslaget senest den 18. februar 2019.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Søren Lorenz Søndergaard slrs@forsyningstilsynet.dk

Energinet har den 16. januar 2018 anmeldt metode vedrørende opdeling af overførselskapacitet jf. artikel 16 i Komissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling.

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til forslaget senest den 18. februar 2019.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Peter Fausbøll pefa@forsyningstilsynet.dk