Høring vedrørende Energinets metodeanmeldelse for indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i DK2

01-07-2019

Frist: 12.08.2019

Forsyningstilsynet modtog den 13. juni 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i DK2

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til Energinets metodeanmeldelse senest den 12. august 2019 kl. 10:00.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Peter Christian Olsen pco@forsyningstilsynet.dk.

Ved afgivelse af et høringssvar bedes det angivet, hvorvidt og i givet fald hvorfor der måtte være bemærkninger til, at Forsyningstilsynet videresender høringsvaret til Energinet, offentliggør høringssvaret og/eller meddeler aktindsigt deri ved en anmodning herom.