Høring vedrørende udkast til afgørelse om markedsregler for Krigers Flak Common Grid Solution og Kriegers Flak Wind Farm

13-06-2019

Frist: 27.06.2019

Forsyningstilsynet modtog den 21. marts 2018 en metodeanmeldelse fra Energinet om markedsregler for Kriegers Flak Common Grid Solution (KF CGS) og Kriegers Flak Havvindmøllepark (KF Wind Farm)

KF CGS kombinerer ilandføring af vindproduktion fra KF Wind Farm og en ny el-transmissionsforbindelse mellem Østdanmark og Tyskland.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til afgørelse med tilhørende bilag senest torsdag den 27. juni 2019, kl. 15.00.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til chefkonsulent Henrik Gommesen hgo@forsyningstilsynet.dk.

Forsyningstilsynet har allerede haft metodeanmeldelsen i offentlig høring, og i den forbindelse fremkom der et par høringssvar. Se venligst bilagene til udkast til afgørelse.