Høring om nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (aFRR)

07-05-2019

Frist: 03.06.2019

De nordiske energi-/forsyningstilsyn afholder en fælles nordisk høring angående de modtagne forslag fra de nordiske transmissionssystemoperatører om et nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (aFRR) med en kapacitetsallokeringsmetode på tværs af budzonerne

Høringssvar er velkomne til og med d. 3. juni 2019.

Læs mere om høringen på Nordic Energy Regulators hjemmeside