Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

08-05-2019

Frist: 22.05.2019

Forsyningstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning i høring

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning.Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra 576,17 kr. pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh.

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grundbeløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeafregnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret.

Der er høringsfrist onsdag den 22. maj 2019.