Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift D1 og I

08-05-2019

Frist: 21.05.2019

Forsyningstilsynet modtog den 4. april 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift D1 og I

Energinet har i alt anmeldt elleve metodeændringer. 

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest 21. maj 2019.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Ann-Kristin Havnegjerde akha@forsyningstilsynet.dk.