Høring - Energinets anmeldelse af fælles yderligere egenskaber for FCR - SO GL artikel 154, stk. 2

26-03-2019

Frist: 30.04.2019

Forsyningstilsynet har den 12. marts 2019 modtaget Energinets anmeldelse af forslag til fælles yderligere egenskaber for FCR-enheder i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - ”SO GL”) artikel 154, stk. 2

Energinet har fremsendt anmeldelsen til Forsyningstilsynet i henhold til krav om godkendelse i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. iii.

Forslaget er udarbejdet af alle TSO’er i synkronområdet Kontinentaleuropa, og vedrører yderligere tekniske egenskaber til enheder der leverer FCR. De ydereligere egenskaber skal ligge inden for intervallerne i artikel 15, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/631 og artikel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 30. april 2019.

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli@forsyningstilsynet.dk).

Anmeldelsen samt øvrigt materiale kan findes her på siden.