Høring over Energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med dso'er og bnb'er - so gl artikel 40, stk. 5

25-03-2019

Frist: 30.04.2019

Forsyningstilsynet har den 21. marts 2019 modtaget Energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med DSO'er og BNB'er i henhold til SO GL artikel 40, stk. 5

Forsyningstilsynet har den 21. marts 2019 modtaget Energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med DSO'er og BNB'er i henhold til SO GL artikel 40, stk. 5.

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - ”SO GL”) art. 5, stk. 1, jf. art. 6, stk. 4, litra b.

Forslaget er udarbejdet i forlængelse af det allerede godkendte forslag vedr. centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling, som vedrører driftssikkerhed i overensstemmelse med artikel 40, stk. 6 (”KORRR”).

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 30. april 2019.

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen (luli@forsyningstilsynet.dk).

Anmeldelsen samt øvrigt materiale kan findes her på siden.