Udkast til afgørelse om JBZ (Joint Balancing Zone) - en fælles balanceringzone for Danmark og Sverige

06-03-2019

Frist: 21.03.2019

Forsyningstilsynet skal i denne sag tage stilling til et metodeforslag fra Energinet og Swedegas, som går ud på at oprette en fælles balancezone for Danmark og Sverige

Metodeforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage evt. bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest torsdag den 21. marts kl. 12.00.

Eventuelle bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med cc til Henrik Nygaard Jensen (hnj@forsyningstilsynet.dk).