Høring af udkast til afgørelse om vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører

19-11-2019

Energinet henviser i anmeldelsen af 14. juni 2018 til, at Energinets markedsforskrifter C1, C2 og C3 samt Energinets dokumenter ”Prækvalifikation af anlæg og aggregerede porteføljer” og ”Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser” efter Energinets opfattelse opfylder de enkelte vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører efter artikel 18 i EU’s balanceforordning 2017/2195 (EBGL).

Forsyningstilsynet har som opfølgning på anmeldelsen af 14. juni 2018 udarbejdet udkast til afgørelse. Heraf fremgår, at Forsyningstilsynet har gennemgået de anmeldte vilkår og betingelser, inkl. de forslåede ændringer af markedsforskrift C1. Forsyningstilsynet vurderer herefter, at anmeldelsen opfylder de enkelte vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører efter EBGL artikel 18.

Evt. bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til chefkonsulent Henrik Gommesen hgo@forsyningstilsynet.dk