Høring over udkast til afgørelse om Energinets metodeanmeldelse for indkøb af manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved udetid på kontraherede anlæg i DK2

05-09-2019

Frist: 19.09.2019

Forsyningstilsynet modtog den 13. juni 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg i Østdanmark (DK2)

På denne baggrund sender Forsyningstilsynet udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metodeanmeldelse i høring.

Forsyningstilsynet anmoder alle interesserede om eventuelle bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest den 19. september 2019 kl. 12:00. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Christian Olsen (pco@forsyningstilsynet.dk) og Malene Unterborg Alempiew (mua@forsyningstilsynet.dk).  

Ved afgivelse af høringssvar bedes det angivet, hvorvidt – og i givet fald hvorfor – der måtte være bemærkninger til, at Forsyningstilsynet videresender høringssvaret til Energinet, offentliggør høringssvaret og/eller meddeler aktindsigt deri ved anmodning herom.