Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer til forskrift C1, C2, C3, D1, F1, H1, H3 og I

16-09-2019

Frist: 30.09.2019

Forsyningstilsynet modtog den 16. august 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet markedsforskrifterne vedrørende C1, C2, C3, D1, F1, H1, H3 og I

Baggrunden for anmeldelsen er Energinets ønske om at indtræde i det nordiske samarbejde vedrørende afregning af balancesvarlige aktører for deres ubalancer og leveret regulerkraft.

Siden maj 2017 har det fællesejede selskab eSett afregnet balanceansvarlige aktører i Sverige, Norge og Finland. Det er således dette samarbejde, som Energinet ønsker at tilslutte sig.

Derudover er der anmeldt en ændring til forskrift D1 vedrørende håndtering af øjebliksafregnede installationstilsluttede anlæg.

Forsyningstilsynet vil i sin gennemgang af de anmeldte metoder skulle vurdere, om de reelt udgør metoder, der skal godkendes af tilsynet, inden de tages i brug.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her på siden.

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest mandag den 30. september 2019.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Søren Brandt sbcl@forsyningstilsynet.dk.