Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldelse af ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” vedrørende aFRR erstatningskøb

29-04-2020

Frist: 13.05.2020

Forsyningstilsynet modtog den 17. februar 2020 en anmeldelse fra Energinet om ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” vedrørende aFRR erstatningskøb.

Forsyningstilsynet har som opfølgning på metodeanmeldelsen af 17. februar 2020 udarbejdet et udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”Hent fil”.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til afgørelse senest onsdag den 13. maj 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).