Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsfor-skrift H2

27-04-2020

Frist: 11.05.2020

Forsyningstilsynet modtog den 2. april 2020 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift H2.

Energinet har i alt anmeldt tre metodeændringer, der består af følgende dokumenter:

  • Metodeanmeldelse – forskrift H2
  • Høringsnotat
  • Forskrift H2

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter 

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest den 11. maj 2020.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Ann-Kristin Havnegjerde - akha@forsyningstilsynet.dk