Høring om Energinets anmeldelse af 27-02-2020 af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance

17-08-2020

Frist: 04.09.2020

Energinet har den 27. februar 2020 anmeldt en metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Opdatering pr. 21. august 2020

Forsyningstilsynets offentlig høring af anmeldelsen med tilhørende bilag blev oprindeligt påbegyndt den 17. august 2020.

Efterfølgende er Energinet blevet opmærksom på, at der mangler en enkelt præcisering i det fremsendte udkast til ændring af forskrift C1.

På denne baggrund iværksættes høringen på ny, med opdaterede bilag 3a og bilag 3b, og med en ny høringsfrist.

Forsyningstilsynet skal således anmode om eventuelle bemærkninger til anmeldelsen med tilhørende og tilknyttede dokumenter senest fredag den 4. september 2020, kl. 15.00.

Energinets anmeldelse med tilhørende og tilknyttede dokumenter består af følgende:

  • Bilag 1 Energinets anmeldelse af 27-02-2020 af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
  • Bilag 2 Energinets høringsnotat til udkast til anmeldelse af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
  • Bilag 3a Ændring af Energinets forskrift C1 i sammenhæng med metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
  • Bilag 3b Vejledning til ændring af Energinets forskrift C1 i sammenhæng med metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
  • Bilag 4 Energinets notat om evaluering af pilotprojekt for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance

Bemærkninger til de anmeldelsen m.v. skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Carl Helman cahe@forsyningstilsynet.dk.