Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldelse af en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm

24-08-2020

Frist: 04.09.2020

Energinet har den 7. februar 2020 anmeldt en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm.

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelse i denne sag vurderet, at den anmeldte metode kan godkendes efter elforsyningsloven.

Forsyningstilsynet sender hermed i offentlig høring:

  • Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse
  • Bilag 1 Energinets anmeldelse af 7. februar 2020 af en metode for reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 2 Betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm 2022-2026
  • Bilag 3 Tekniske betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm 
  • Bilag 4 Praktisk håndtering af aftale for udbud af reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 5 Kontraktparadigme for udbud af reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 6 Energinets notat om høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse
  • Bilag 7 Høringssvar til Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets anmeldelse
  • Bilag 8 Energinets notat om høringssvar til Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets anmeldelse

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelse med tilhørende bilag senest fredag den 4. september 2020, kl. 15.00.

Bemærkninger til udkastet til afgørelse m.v. skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Carl Helman cahe@forsyningstilsynet.dk.