Høring af udkast til tilkendegivelse af branchevejledning om tilslutningsbidrag og standardtilslutningsbidrag

18-12-2020

Frist: 12.01.2021

Dansk Energi har opdateret sin tidligere vejledning (branchevejledning) om tilslutningsbidrag og standardtilslutningsbidrag, herunder justeret standardtilslutningsbidragene samt indført 4 nye kundekategorier.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis vejledning om tilslutning- og standardtilslutningsbidrag.

Vedlagt fremsendes Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om Dansk Energis branchevejledninger om tilslutningsbidrag og standardtilslutningsbidrag.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til, om branchevejledningen kan tages til efterretning, får Dansk Energi og mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøres sig bekendt med oplysninger af væsentlig betydning for tilkendegivelsen om Dansk Energis branchevejledninger om tilslutning og standardtilslutningsbidrag.

Hvis Dansk Energi eller en interessent ønsker at komme med bemærkninger til udkastet til tilkendegivelsen, inden Forsyningstilsynet tager tilkendegivelsen til efterretning, bedes bemærkningerne snarest muligt fremsendt, så de er modtaget i Forsyningstilsynet senest den 12. januar 2021 kl. 12. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk under henvisning til sagsnummer 20/07858.

Såfremt der ikke er bemærkninger til udkastet til tilkendegivelse, modtager Forsyningstilsynet gerne besked herom inden for svarfristen.

Forsyningstilsynet har sendt denne høring til Dansk Energi og udvalgte interessenter samt offentliggjort høringen på Forsyningstilsynets hjemmeside (offentlig høring).