Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance

04-12-2020

Frist: 18.12.2020

Metoden har som baggrund, at der kan opstå ubalancer ved leverancer af energi til det danske el-system, da produktion eller forbrug afviger fra det forventede. Den gældende ordning indebærer, at balanceringstjenester skal leveres til Energinet via en balanceansvarlig aktør, der vil være ansvarlig for opståede ubalancer.

Metoden indebærer til forskel fra den gældende ordning, at en leverandør af balanceringstjenester får adgang til at kunne levere reserveprodukter i budområderne Vestdanmark og Østdanmark uden at skulle indgå en kontrakt med en balanceansvarlig aktør.

Forsyningstilsynet har fundet, at den anmeldte metode kan godkendes.

Høringssvar skal senest fredag den 18. december 2020 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/03434.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 1 Energinets anmeldelse af 27-02-2020 af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Bilag 2 Energinets høringsnotat til udkast til anmeldelse af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Bilag 3a Ændring af Energinets forskrift C1 i sammenhæng med metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Bilag 3b Vejledning til ændring af Energinets forskrift C1 i sammenhæng med metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Bilag 4 Energinets notat om evaluering af pilotprojekt for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.