Høring af bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelse

03-02-2020

Frist: 17.02.2020

Forsyningstilsynet foreslår at udskyde anmeldelsesfristen for priseftervisning for fjernvarmevirksomheder med et årligt varmesalg på over 50 TJ fra den 15. april til 15. september.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har udskudt lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren. Som følge heraf foreslår Forsyningstilsynet at udskyde anmeldelsesfristen for priseftervisning for fjernvarmevirksomheder med et årligt varmesalg på over 50 TJ fra den 15. april til 15. september. Det indebærer, at virksomhederne skal foretage anmeldelse af priseftervisning første gang den 15. september 2020. Der er frist for eventuelle høringssvar den 17. februar 2020. Links til høringsbrev og udkast til bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelse kan findes til højre på denne side.