Høring af Dansk Energis anmeldelse af standardaftale for tilslutning med begrænset netadgang

21-02-2020

Frist: 06.03.2020

Hermed fremsendes Forsyningstilsynets foreløbige tilkendegivelse af Dansk Energis anmeldte standardaftale og vejledning for tilslutning med begrænset netadgang.

Evt. høringssvar skal være Forsyningstilsynet i hænde senest d. 6. marts 2020. 

Høringssvar sendes til Pernille Holten Poulsen på pehp@forsyningstilsynet.dk.

Hent filer