Høring af Dansk Energis branchevejledning om abonnementer til visse kunder tilsluttet transmissionsnettet (A0-kunder)

20-02-2020

Frist: 03.03.2020

Forsyningstilsynet har på baggrund af Dansk Energis anmeldelse om tilføjelse til Tarifmodel 2.0 for så vidt angår tariffer og abonnementer til A0-kunder, udarbejdet udkast til tilkendegivelse med Forsyningstilsynets vurdering af den af Dansk Energis anmeldte standardiserede vejledning.

Eventuelle bemærkninger kan fremsendes til Forsyningstilsynet på post@forsyningstilsynet.dk senest den 3. marts 2020